Jaarlijkse vergadering van eigenaars & Corona (COVID-19)

5 tips over hoe er mee om te gaan

Vergadering_van_eigenaars_Corona_COVID-19

Consumentenbond Wohnen im Eigentum – Bijdrage

De vergadering van eigenaars is het hoogste besluitvormingsorgaan van elke vereniging van eigenaars (VvE) en beslist over de belangrijkste maatregelen voor het komende jaar en over het jaarlijkse budget en de jaarrekening. Maar uw VvE (mede-eigendom) en uw vastgoedbeheerder moeten natuurlijk de officiële voorschriften en evt.verboden naleven en in dergelijke gevallen de vergadering van eigenaars uitstellen tot een latere datum. Kleine VvE's zullen hier minder mee te maken hebben dan grote, met meer dan 10 of zelfs enkele honderden eigenaars.

Wettelijk is men verplicht ten minste eenmaal per jaar een vergadering van eigenaars samen te roepen.

1. Afgifte van volmacht en steminstructies

Als u de vergadering van eigenaars niet persoonlijk wilt bijwonen uit angst voor besmetting, kunt u meestal mede-eigenaars, adviesraden of (enkel in hoogste nood) de gebouwbeheerder een schriftelijke machtiging geven om uw stemrecht uit te oefenen. Het is het beste als u eerst de regels van uw VvE (mede-eigendom) bekijkt, aangezien deze regels kunnen bevatten over de overdracht van stemrechten. Met name eigenaren die verkouden zijn of tot een risicogroep behoren, dienen gebruik te maken van de mogelijkheid om stemrechten over te dragen. In dit verband moet u de gevolmachtigde altijd concrete instructies geven over hoe hij in uw naam dient te stemmen.

2. Neem veiligheidsmaatregelen voorafgaand aan de vergadering van eigenaars

Als de vergadering van eigenaars niet door de beheerder wordt uitgesteld vanwege de huidige situatie, moet u van tevoren voorzorgsmaatregelen treffen om het risico van besmetting tot een minimum te beperken. Vraag de beheerder en de raad van advies vooraf of er voldoende vrije ruimte in de vergaderruimte beschikbaar is om de aanbevolen veiligheidsafstand tussen de aanwezigen te waarborgen. Om het infectierisico tijdens een vergadering van eigenaars tot een minimum te beperken, is het ook raadzaam om ontsmettingsmiddel ter beschikking te stellen en te wijzen op het gebruik ervan voordat u de ruimte betreedt.

3. Online vergadering of deelname op afstand ?

Een online vergadering van eigenaars kan alleen worden gehouden door middel van telecommunicatie indien dit is overeengekomen in de statuten van de VvE (mede-eigendom). Dit geldt ook voor de online deelname van individuele appartementseigenaren aan de vergadering van eigenaren via een video-call of online conferencing tool. Bij HomeBeat.Live gebruiken we zoom.us, een web conferencing tool die makkelijk te gebruiken is en ook automatische opname biedt. We werken momenteel ook aan een stemmingstool, dus blijf op de hoogte!

Werk toekomst-georiënteerd en sta bij de volgende vergadering uitdrukkelijk de deelname op afstand of webgebaseerde vergaderingen van verenigingen van eigenaars toe.

Tip: Gebruik HomeBeat.Live "Berichten" om voor elk onderwerp een discussie-thread te maken voorafgaand aan de vergadering, uitsluitend zichtbaar voor eigenaren. Zo kunt u eerder een consensus bereiken en een efficiënte vergadering garanderen.

4. Voorschriften en decreten van de overheid naleven

Aangezien de voorschriften om de virale verspreiding van COVID-19 tegen te gaan momenteel dagelijks veranderen, dient u zich vóór de vergadering van eigenaars te informeren of er nieuwe decreten van uw gemeente of voorschriften van de desbetreffende autoriteiten zijn met betrekking tot het houden van evenementen en bijeenkomsten. Informeer indien nodig onmiddellijk de syndicus en de raad van beheer indien de huidige planning niet conform blijkt.

5. Kan tegen beslissingen in beroep worden gegaan?

Als een vergadering van eigenaars in strijd met officiële regels plaatsvindt, rijst de vraag of de daar genomen besluiten voor de rechter kunnen worden aangevochten of zelfs nietig zijn. In bepaalde gevallen kunnen besluiten worden aangevochten. Met name indien de uitkomst aanzienlijk anders zou zijn geweest als gevolg van het aantal deelnemers of verschillende stemrechtverhoudingen. Aangezien wij ons hier echter op onbekend juridisch terrein bevinden, kan geen betrouwbare prognose worden gegeven over de wijze waarop de rechtbanken dergelijke gevallen zullen beoordelen.

👉 Gelieve uw gezondheid te beschermen en voor elkaar te zorgen!

HomeBeat.Live is het toonaangevende, digitale platform voor appartementsgebouwen en faciliteert de opbouw van sterke gemeenschappen alsook 24/7 toegang tot informatie & diensten. Voor het eerst is het voor verbruikers mogelijk om deze langverwachte innovatie zelf aan te sturen. Registreer uw woning vandaag nog op HomeBeat.Live, het is gratis.

Content source: https://www.istockphoto.com – ID 1202974510
(Free for commercial use – No attribution required)