Het belang van data-soevereiniteit voor gebouwen

In de 21e eeuw is data de nieuwe olie

Data-soevereiniteit voegt op lange termijn waarde toe aan meergezinswoningen

Het is een simpel feit dat data in de huidige economie steeds belangrijker wordt. Naast locatie, locatie, locatie krijgen de gegevens die rond vastgoed worden gegenereerd nu eindelijk de aandacht die ze verdienen: ze voegen echte meerwaarde toe. Toegang tot gegevens maakt transparantie mogelijk, maakt een betere besluitvorming mogelijk en rechtvaardigt de waarde. Net zoals het gewone onderhoudsboekje van een auto duidelijkheid geeft over de kwaliteit van het onderhoud, voegt data een vergelijkbare waarde toe aan vastgoed. Blijft de vraag, waar worden die gegevens opgeslagen en wie is de rechthebbende eigenaar?

Aangezien vastgoed-gegevens in de meeste gevallen in silo's bij de dienstverlener worden opgeslagen, gaan zij meestal verloren wanneer van dienstverlener wordt veranderd.

De oplossing voor dit probleem is eenvoudig. De gegevens moeten worden opgeslagen als een vast onderdeel van het gebouw, omdat het een concrete, langdurige meerwaarde verleent aan het onroerend goed.

Voordelen:

  • Wanneer goed onderhoud en kostenoptimalisatie op lange termijn kunnen worden aangetoond, heeft dit een positief effect op de waarde van het gebouw en de appartementen.
  • In het geval van een verandering van dienstverlener kunnen de lopende werkzaamheden zonder onderbreking worden doorgegeven met behoud van volledige transparantie. Tegelijkertijd worden beheerraden enorm ontlast van administratieve rompslomp en gaan er geen gegevens verloren.
  • Data bieden een veel betere basis voor besluitvorming. Hoeveel incidenten zijn er de laatste 5 jaar met de lift geweest? Ook nu nog worden te veel beslissingen op buikgevoel genomen.
  • De verkoop van individuele appartementen vereist veel documentatie: Energiecertificaten, VvE-protocollen, enz. Veilige en gecentraliseerde opslag in de cloud maakt het aan alle kanten eenvoudiger.
  • Veiligheid in woongebouwen is meestal gereduceerd tot "911 / 112". Snelle toegang tot noodplannen & moderne communicatie beschermt levens en het onroerend goed. Het positieve effect op de risicobeoordeling biedt zelfs mogelijkheden om de verzekeringspremies te verlagen.

HomeBeat.Live als een speciaal platform voor VvE's (mede-eigendom) volgt reeds deze aanpak. Het zet zich in voor de belangen van de eigenaars van individuele gebouwen. Communicatie, toegang tot informatie en kostenoptimalisatie zijn gegarandeerd, op lange termijn & volledig transparant.

Vastgoedbeheerders hebben over het algemeen moeite om digitaal te gaan werken. De vastgoedsector is een van de laatste die een aanzienlijke digitaliseringsachterstand heeft opgelopen. Dit is terug te vinden in de brede ontevredenheid van hun klanten. In een recent onderzoek gaf 75% van de vastgoedbeheerders aan te geloven dat ze goed werk leveren, waar helaas slechts 25% van hun klanten het mee eens is.

Het gebruik van moderne communicatie-infrastructuur biedt vastgoedbeheerders de mogelijkheid om hun imago en waardering bij hun publiek enorm te verbeteren. Het is een win-win voor beide partijen: Het beroep zelf wordt opgewaardeerd & wordt aantrekkelijker. Tevreden klanten vormen de solide basis voor de vaak noodzakelijke tariefverhogingen & verlenging van de contractduur.

De typische reflex van gebouwbeheerders, om alles zelf te willen doen, is achterhaald. Het is tijd om de rol van vastgoedbeheer te herdefiniëren. Geen "manusje-van-alles" meer, maar coördinator van verschillende dienstverleners en technologieën. Voor vastgoedbeheerders is het beter om alleen de kernactiviteiten te internaliseren en waar mogelijk te vertrouwen op de infrastructuur van het gebouw & partners. Op die manier wordt de investeringsdruk verlicht, evenals de stress die digitalisering met zich meebrengt. De kwaliteit van de dienstverlening neemt toe en uiteindelijk heeft iedereen er baat bij.

HomeBeat.Live is het toonaangevende, digitale platform voor appartementsgebouwen en faciliteert de opbouw van sterke gemeenschappen alsook 24/7 toegang tot informatie & diensten. Voor het eerst is het voor verbruikers mogelijk om deze langverwachte innovatie zelf aan te sturen. Registreer uw woning vandaag nog op HomeBeat.Live, het is gratis.

Content source: https://www.istockphoto.com – ID 1069549440
(Free for commercial use – No attribution required)